LOADING

Type to search

Perspektywy rozwoju medycyny w kierunku biodruku 3D tkanek

Wiadomości

Perspektywy rozwoju medycyny w kierunku biodruku 3D tkanek

Redakcja luty 17, 2020
Share

Technologie druku przestrzennego znajdują szerokie zastosowanie w różnych gałęziach przemysłu. Stosowane są one również w medycynie, gdzie prężnie rozwija się od kilku lat dziedzina biodruku 3D. Biodrukarki 3D w przyszłości mogą pomóc w pozyskiwaniu organów do przeszczepów dla pacjentów. W jakim stadium rozwoju znajduje się biodruk i jakie są regulacje prawne z nim związane?

Szansa dla nowoczesnej medycyny

Usługi drukowania 3D wykorzystywane są w różnych dziedzinach medycznych. W działania te wpisuje się biodruk 3D, który jest określany jako największa szansa na dalszy rozwój dla nowoczesnej medycyny. Polega on na wytworzeniu z użyciem drukarki 3D fragmentów tkanek. Każdy taki eksperyment zakończony pozytywnie jest wielkim sukcesem naukowców. Pojawiają się już doniesienia o udanym biodruku narządów, spełniających co najmniej kilka funkcji anatomicznych. Brzmi to, jak wizja z filmu SF, ale jest to rzeczywistość.

Tkanki żywych organizmów drukowane 3D można wygenerować z wykorzystaniem dwóch metod:

  •   Tworzenia rusztowania, stanowiącego dla komórek konstrukcję do właściwego wzrostu – później na taką strukturę powstałą np. z hydrożelu, po wydrukowaniu 3D, nanosi się komórki, które dalej tworzą prawidłową, pożądaną tkankę.
  •   Nanoszenia komórek zatopionych w hydrożelu, do chwili osiągnięcia pożądanego kształtu – biowydruki tego typu mają różną rozdzielczość, uwarunkowaną gęstością i konsystencją biotuszu. W tym przypadku wykorzystywany jest pneumatyczny system ekstrudowania materiału, co minimalizuje ryzyko uszkodzenia wytłaczanych komórek zawieszonych w hydrożelowej matrycy.

Powstający biodruk, czyli biodrukowana tkanka musi być inkubowana w odpowiednich, ściśle kontrolowanych warunkach, aby pozwolić komórkom na odpowiedni wzrost. Nowe tkanki, powstałe z własnych tkanek organizmu przy użyciu biodruku, stwarzają niskie ryzyko odrzucenia przez pacjenta takiego wszczepu.

Czy w przyszłości, zamiast pobierać organy od zmarłych pacjentów, będziemy je drukować w 3D? Niewykluczone, zwłaszcza że branża biodruku stale się rozwija, a usługi drukowania 3D znajdują coraz częściej zastosowanie w medycynie.

Ramy prawne dla biodruku

Rozwój technologii biodruku 3D ma charakter dynamiczny, przez co nie nadążają za nim nawet zmiany w prawie. Niedawno FDA (Agencja Żywności i Leków) zajęło stanowisko w kwestii certyfikacji drukowanych przestrzennie wyrobów medycznych, a nieco później Agencja Żywności i Leków przekazała kwotę 2,6 mln dolarów na badania nad biomedycznymi aplikacjami druku 3D. Istnieje nagląca potrzeba usystematyzowania kwestii związanych z biodrukowaniem.

Na Uniwersytecie w Bournemouth prowadzone są finansowane przez Komisję Europejską badania, które mają na celu opracowanie zbioru wskazówek prawnych w kwestiach związanych z własnością intelektualną i regulacjami dotyczącymi biodruku 3D tkanek z komórek.

Jak dotychczas brakuje jasnych przepisów dotyczących usług drukowania 3D tkanek i narządów, przy czym pierwsze badania w tym kierunku zostały już poczynione, a właściwie znajdują się one na wysokim poziomie zaawansowania. W efekcie biodruk 3D ma realne szanse na to, aby stać się rozwiązaniem dla niedoboru dostępnych organów przeznaczonych do przeszczepów. Transplantologia może się rozwinąć w szybkim tempie, jeśli w użycie wejdą tkanki pozyskiwane w ramach biodruku 3D. Jednak rzeczywiste zmiany w medycynie nastąpią dopiero wówczas, gdy ustandaryzowane zostaną przepisy prawa dotyczące tej dziedziny. FDA chce w najbliższym czasie doprowadzić do usystemowania kwestii związanych z rozwojem nowoczesnej medycyny, również w zakresie biodrukowania 3D. Specjaliści jednak obawiają się, że czas niezbędny na przegląd wszystkich przepisów dotyczących produktów biologicznych, komórkowych i tkankowych, skutecznie odsunie na bliżej niesprecyzowaną przyszłość perspektywę dostępności biodrukowanych 3D tkanek.

Tags:

Leave a Comment