LOADING

Type to search

Odwołanie od decyzji towarzystwa ubezpieczeniowego

Biznes

Odwołanie od decyzji towarzystwa ubezpieczeniowego

Redakcja wrzesień 10, 2019
Share

Różnego rodzaju wypadki dotyczą wielu z nas. Może to być uszczerbek na zdrowiu, szkoda w samochodzie lub pożar nieruchomości. Podczas stresującego czasu szczególnie ważne jest odpowiednie zabezpieczenie finansowe, które da możliwość pokrycia kosztów wypadku. Wiele firm ubezpieczeniowych odmawia wypłaty odszkodowania podając różne uzasadnienia. Warto wówczas odwołać się od tej decyzji i skorzystać z pomocy kancelarii odszkodowawczej.

Uszczerbek na zdrowiu

Kontuzje lub poważniejsze uszczerbki na zdrowiu mogą dotyczyć każdego z nas. Jeśli wypadek obejmuje ubezpieczenie, warto zawalczyć o odpowiednią wysokość odszkodowania. Towarzystwa ubezpieczeniowe odmawiają wypłaty odszkodowania tłumacząc to brakiem trwałego uszczerbku na zdrowiu. Jeśli pacjent zgłosił się do szpitala np. 2 dni po wypadku ubezpieczyciel może uznać, że problem zdrowotny nie jest następstwem wypadku. Silny stres związany z wypadkiem mógł jednak opóźnić reakcję organizmu i zmniejszyć ból. W przypadku decyzji odmownej dobrym rozwiązaniem jest skorzystanie z kancelarii odszkodowawczej. Odszkodowania Warszawa to skuteczna pomoc doświadczonych specjalistów. Specjalista podpowie jakie dokumenty należy dołączyć do odwołania, aby klient mógł uzyskać maksymalne odszkodowanie. Pomocne będzie wykazanie rachunków od lekarza lub kosztów dojazdu. Dobrze sporządzone odwołanie poparte podstawą prawną z pewnością osiągnie zamierzony skutek.

Szkoda całkowita

Zostaje orzeczona wtedy, gdy koszt naprawy pojazdu jest wyższy od jego rynkowej wartości. Warto wspomnieć, że w niektórych przypadkach towarzystwo ubezpieczeniowe nie będzie przejmowało odpowiedzialności za szkodę. Sytuacje te są opisane w warunkach ubezpieczenia. Mowa o szkodzie na gotówce, biżuterii czy papierach wartościowych. Nie zostaną uwzględnione szkody wynikające z zanieczyszczenia lub skażenia środowiska naturalnego. Odmowną decyzję towarzystwa ubezpieczeniowego można reklamować. Prawo na złożenie reklamacji przewiduje czas 3 lat. Warto jednak zająć się tym jak najszybciej, aby pamiętać sporo szczegółów dotyczących wypadku. Profesjonalne pismo pomoże stworzyć pracownik kancelarii i poprze je odpowiednimi przepisami prawa.

Pożar nieruchomości

Zawierając umowę z towarzystwem ubezpieczeniowym należy zwrócić uwagę, w jaki sposób rozpatrywane jest pojęcie pożaru. Jeśli pożar nieruchomości wynika z winy właściciela (np. zaniedbanie stanu instalacji elektrycznej), to odszkodowanie nie zostanie wypłacone. Proces uzyskania odszkodowania należy rozpocząć od razu po zdarzeniu. Pozwoli to na analizę wielu różnorodnych czynników. Dobrym rozwiązaniem będzie dołączenie do pisma opinii specjalistów oraz lista uszkodzonych przedmiotów. Dokładna dokumentacja pozwoli wykazać wysokość strat.

Tags:

You Might also Like

Leave a Comment