LOADING

Type to search

Ocena bezpieczeństwa maszyn – określenie i redukcja ryzyka

Firma

Ocena bezpieczeństwa maszyn – określenie i redukcja ryzyka

Redakcja kwiecień 3, 2019
Share

Określenie ryzyka jest stosowane w ocenie bezpieczeństwie maszyn do identyfikacji, dokumentowania, eliminowania lub zmniejszania zagrożeń wynikających z użytkowania danych urządzeń. Chociaż przy planowaniu oceny ryzyka najlepiej jest odnosić się do odpowiednich standardów, to jednak eksperci zalecają zasięgnięcie opinii specjalistycznej firmy w sprawie konkretnego działania przed wdrożeniem środków bezpieczeństwa.

Czym jest ocena bezpieczeństwa maszyn?

Ocena bezpieczeństwa maszyn to skomplikowany i długofalowy proces, jednak ostatecznie pomaga zidentyfikować:

  • potencjalne zagrożenia,
  • potencjalną powtarzalność zagrożeń,
  • potencjalne straty wynikłe z zagrożeń,
  • strategie w celu zminimalizowania zagrożeń i uniknięcia szkód.

Kto powinien uczestniczyć w procesie oceny bezpieczeństwa maszyn?

W przypadku, kiedy chodzi o życie i zdrowie pracowników, warto postawić na współpracę z profesjonalną firmą z długoletnim doświadczeniem, która zajmie się oceną stanowisk pracy (w tym maszyn). Takie rozwiązanie pozwala nie tylko szybko zidentyfikować najważniejsze problemy, ale również zapewni środki i widzę co do tego, by uniknąć ich w przyszłości.

Bureau Veritas Polska to firma z kilkudziesięcioletnim doświadczeniem, która przeprowadziła już tysiące ocen. Więcej o niej można przeczytać na stronie https://www.bureauveritas.pl/services+sheet/ocena+bezpieczenstwa+maszyn+i+urzadzen+przemyslowych.+dyrektywa+maszynowa+2006+42+we.

Czy można zatrudnić konsultanta do przeprowadzenia oceny ryzyka?

Kompetentni konsultanci mogą znacznie usprawnić proces oceny ryzyka, ale ostateczna odpowiedzialność za bezpieczeństwo personelu nadal spoczywa na pracodawcy. Pracownicy powinni być również przeszkoleni w rozpoznawaniu zagrożeń i stosownym ich przeciwdziałaniu.

Kiedy należy przeprowadzić ocenę?

Ocena bezpieczeństwa maszyn powinna być przeprowadzana za każdym razem, gdy dokonywane są zmiany, zwłaszcza gdy wprowadzane są nowe maszyny lub systemy, dodawane są kolejne zadania lub opracowywana jest innowacyjna procedura.

Co podlega ocenie?

Osoby zajmujące się oceną bezpieczeństwa maszyn skupiają się przede wszystkim na urządzeniach, jednak kontrolowane jest także środowisko pracy, ergonomia, hałas i inne czynniki, które mogą rzutować na poziom zagrożenia w danej firmie.

Tags:

You Might also Like

Leave a Comment