LOADING

Type to search

Spółka z o.o. czy komandytowa – którą formę lepiej wybrać?

Firma

Spółka z o.o. czy komandytowa – którą formę lepiej wybrać?

Redakcja kwiecień 8, 2019
Share
Z danych Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że na koniec 2016 roku spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółki komandytowe znajdowały się na pierwszym i trzecim miejscu w rankingu wszystkich spółek. Odnotowano ogromny wzrost spółek komandytowych, których w 2011 roku było ponad 8 tysięcy, a pod koniec 2016 roku 25,6 tysiąca. Przyjrzyjmy się zatem różnicom w tych 2 formach.

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Pod względem prawnym jest spółką kapitałową. Jest to forma przeznaczona do prowadzenia większych przedsiębiorstw lub grup kapitałowych. Polskie realia to wykorzystywanie spółki z o.o. jako przedsiębiorstwa założonego przez co najmniej jedną osobę. Wspólników, którzy ponoszą odpowiedzialność za zobowiązania firmy może być natomiast więcej. Odpowiedzialność ponosi cała spółka, więc w przypadku wierzycieli żaden ze wspólników nie odpowiada za długi. Zabezpieczeniem roszczeń jest majątek spółki, który jest utworzony z wkładów finansowych każdego ze wspólników.

Spółka komandytowa

Ten rodzaj spółki odróżnia odrębny status prawny. Spółka komandytowa to forma, która zaliczana jest do spółek osobowych. Oznacza to, że działalność jest oparta na osobistej więzi pomiędzy wspólnikami. Za zobowiązania finansowe odpowiada przynajmniej jeden ze wspólników i nazywany jest on komplementariuszem. Jeśli egzekucja długów z majątku firmy jest bezskuteczna to komplementariusz dysponuje całym swoim majątkiem. Pozostali wspólnicy nazywani są komandytariuszami, czyli ponoszą tylko odpowiedzialność ograniczoną i zaliczają się do niej sumy komandytowe określone w umowie spółki.

Najważniejsze różnice pomiędzy spółką z o.o. a komandytową

Spółki różni sposób zawierania umowy. Dla spółki z ograniczoną odpowiedzialnością wyróżnia się akt założycielski lub umowę spółki, natomiast dla komandytowej zawsze jest to umowa spółki. Odmienny jest także kapitał zakładowy, który w spółce z o.o. musi wynosić co najmniej 5000 zł, a w spółce komandytowej nie jest wymagany. W spółce komandytowej możliwe jest zbycie udziałów tylko wtedy, kiedy umowa to przewiduje. Można zbyt tylko całość udziałów bez możliwości ich podziału i wymaga to zgody wszystkich wspólników. W przypadku spółki z o.o. wspólnicy mogą zbywać swoje udziały w zależności od potrzeb, chyba że umowa spółki z o.o. przewiduje jakieś ograniczenia w tej kwestii.
Spółka komandytowa nie musi mieć swojej reprezentacji spółki, natomiast spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością reprezentuje jej zarząd. W obu spółkach występuje pełna księgowość, jednak w spółce z o.o. muszą być sporządzane sprawozdania z działalności spółki. Idealnym rozwiązaniem jest znalezienie biura rachunkowego z Warszawy, które zajmie się wszelkimi formalnościami. W spółkach komandytowych nie występuje rada nadzorcza. Spółki z o.o. z kapitałem powyżej 500000 i liczbą wspólników ponad 25 muszą powoływać radę nadzorczą.
Jak widać oba rodzaje spółek różni wiele cech. W zależności od potrzeb i możliwości należy wybrać najbardziej odpowiedzią formę. Biuro rachunkowe Tarchomin może wspomóc przedsiębiorców w tym wyborze.
Źródło: onlytax.pl
Tags:

You Might also Like

Leave a Comment