LOADING

Type to search

Spadający wskaźnik bezrobocia

Wiadomości

Spadający wskaźnik bezrobocia

Redakcja październik 30, 2018
Share

Od dłuższego czasu w naszym kraju mamy do czynienia z sukcesywnym obniżaniem wskaźnika bezrobocia. Jest to oczywiście bardzo pozytywne zjawisko, dzięki któremu mamy do czynienia z rynkiem pracownika, a tym samym z możliwością uzyskania nieco wyższych zarobków. W sierpniu bieżącego roku stopa bezrobocia w naszym kraju wynosiła zaledwie 3,4%. W porównaniu do poprzedniego miesiąca mamy spadek o 0,1%, a w porównaniu z analogicznym okresem poprzedniego roku stopa bezrobocia spadła aż o 1,3%. To na pewno z punktu widzenia pracownika jest to bardzo korzystne zjawisko.

Jak kształtuje się bezrobocie?

Mówimy o tym zjawisku w skali całego naszego kraju. W poszczególnych regionach, w poszczególnych województwach kształtuje się on nieco inaczej, ale trzeba podkreślić to, że w skali całego kraju mamy do czynienia z bardzo korzystną sytuacją. Bezrobocie to element, który na pewno ogólnie wpływa w sposób negatywny na gospodarkę, na nastroje społeczne. Im jest ono mniejsze, tym mamy do czynienia z poprawieniem owych nastrojów społecznych. W sierpniu bieżącego roku mieliśmy do czynienia z 585 tysiącami osób zarejestrowanych w Urzędach Pracy jako bezrobotne. Należy podkreślić, że owa pozytywna zmiana wynika zarówno z rozwijającej się gospodarki, z powstawania nowych miejsc pracy. Jednocześnie też nie można nie wskazać na to, że również i wiele Urzędów Pracy znacząco poprawiła swoje funkcjonowanie i stała się bardziej skuteczna. Bezrobocie jest poniekąd wskaźnikiem względnym.

Aktywność na rynku pracy

Mamy do czynienia z osobami, które faktycznie poszukują pracy w sposób aktywny, ale mamy także do czynienia z pewną grupą osób, które rejestrują się w Urzędach Pracy dla zasiłku lub po prostu aby mieć zagwarantowane ubezpieczenie zdrowotne. Tym osobom trudno jest znaleźć takie zajęcie, które będzie spełniało ich oczekiwania. Niemniej jednak odsetek tych osób jest stosunkowo niski, a większość zarejestrowanych w Urzędach Pracy faktycznie poszukuje jakiegoś odpowiadającego im zatrudnienia. Spadające bezrobocie warto wykorzystać, gdyż ta sytuacja może szybko ulec drastycznej zmianie.

Tags:

Leave a Comment