LOADING

Type to search

Łatwe wyliczanie rezerw w firmie – jak się tym zająć?

Firma

Łatwe wyliczanie rezerw w firmie – jak się tym zająć?

Redakcja luty 24, 2022
Share

Wycena rezerw czasem wymaga pomocy aktuariusza. Małe firmy mogą zająć się tym samodzielnie. Należy przestrzegać jednak określonych zasad, które zapewnią jasne przedstawienie sytuacji finansowej i majątkowej przedsiębiorstwa.

Czym są rezerwy w firmie?

Krajowe Standardy Rachunkowości za rezerwy uznają zobowiązania, które powstały wskutek przyszłych zdarzeń. Nie mamy w tym przypadku pewności co do ich kwoty oraz czasu, gdy zostaną uregulowane. Wiemy natomiast, że istnieje prawdopodobieństwo wystąpienia konkretnych zdarzeń. Takie szacunki są bardzo cenne w kontekście tworzenia sprawozdania finansowego.

Po co tworzyć rezerwy?

Dzięki rezerwom możemy zadbać o kompletność kosztów, przypadających na konkretny rok obrotowy. Taki obowiązek nakłada na nas obowiązujące prawo. Np. na świadczeniach na rzecz pracowników skupia się art. 6 ust. 2 ustawy o rachunkowości. Mówi on, że dla zapewnienia współmierności przychodów i związanych z nimi kosztów do aktywów lub pasywów danego okresu sprawozdawczego zaliczane będą koszty lub przychody dotyczące przyszłych okresów oraz przypadające na ten okres sprawozdawczy koszty, które jeszcze nie zostały poniesione.

Rodzaje rezerw w przedsiębiorstwie

Wyróżniamy m.in.:

  1. rezerwy na naprawy gwarancyjne;
  2. na urlopy;
  3. rezerwy emerytalne;
  4. rezerwy na nagrody jubileuszowe.

Jak właściwie wyliczyć rezerwy?

Jednym z rozwiązań jest skorzystanie z usług aktuariusza. Taki ekspert bądź ekspertka posiada wiedzę na temat metod szacowania określonych rezerw. Licencjonowani aktuariusze współpracują np. ze spółkami, spółdzielniami, szpitalami i uczelniami. Rezerwy możemy także wyliczyć samodzielnie. W tym celu warto posłużyć się specjalnymi gotowymi kalkulacjami. W ten sposób unikniemy błędów i będziemy mieć pewność, że całość jest przygotowana zgodnie z Ustawą o rachunkowości i KSR.

Prosty sposób na samodzielne wyliczenie rezerwy emerytalnej i nie tylko

Gotowe kalkulacje zostały opracowane w taki sposób, żeby osoby odpowiedzialne za wyliczenie rezerw mogły jak najsprawniej przeprowadzić ten proces. W praktyce więc musimy jedynie wprowadzić dane osobowe. Cała reszta oblicza się automatycznie. Poszczególne dedykowane rozwiązania zostały wyposażone także w dodatkowe udogodnienia. Wybór gotowej kalkulacji często oznacza, że zyskujemy także informacje o tym, jak księgować rezerwę oraz jakie przeliczniki powinniśmy zastosować w danej sytuacji.

Możliwość samodzielnego wyliczenia rezerwy to znaczne ułatwienie oraz szansa na zaoszczędzenie pieniędzy, bo nie musimy nawiązywać współpracy z aktuariuszem. Podczas wyboru gotowej kalkulacji powinniśmy zwrócić uwagę na to, kto przygotował dane rozwiązanie. Najlepszą opcją będzie zaufanie firmie z wieloletnim doświadczeniem w zarządzaniu finansami, budżetowaniu, przekształcaniu leasingu, analizach finansowych oraz w badaniach i przeglądach sprawozdań finansowych. Taką pomoc, obejmującą profesjonalnie przygotowane gotowe kalkulacje do wyliczania rezerw oferuje m.in. kalkulatorksiegowy.pl.

Tags:

You Might also Like

Leave a Comment