LOADING

Type to search

Komornik sądowy – kim jest?

Wiadomości

Komornik sądowy – kim jest?

Redakcja marzec 11, 2021
Share

Artykuł pierwszy ustawy o komornikach sądowych i egzekucji mówi że: komornik sądowy jest funkcjonariuszem publicznym, działającym przy sądzie rejonowym. To dość lakoniczne wyjaśnienie w ustawie sugeruje już na wstępie duże możliwości, jednak nie do końca wyjaśnia czym konkretnie zajmuje się komornik sądowy i jakie ma uprawnienia.

Zadania komornika

Głównym zajęciem komornika jest wykonywanie rozstrzygnięć sądowych wynikających z roszczeń cywilnych – egzekucji sądowych. Przekładając to na prostszy język, komornik sądowy jest narzędziem jakim dysponuje sąd do realizacji prawomocnych postanowień sądu na drodze rozstrzygnięć w sprawach cywilnych. Wśród zadań jakie posiada ten funkcjonariusz publiczny mieszczą się między innymi:

  • realizacja orzeczeń sądowych o roszczeniach pieniężnych i niepieniężnych
  •  zabezpieczenia roszczeń
  • sporządzanie spisu inwentarza
  • wykonywanie zabezpieczenia spadku
  • poszukiwanie majątku dłużnika na zlecenie wierzyciela
  • przeprowadzanie licytacji mienia dłużnika

 Uprawnienia komornika

Prowadząc egzekucję sądową komornik dysponuje szeregiem uprawnień, mających na celu podniesienie jego skuteczności w odzyskiwaniu zobowiązań. Jednym z nich i chyba powszechnie znanym jest możliwość zajęcia wynagrodzenia za pracę dłużnika. W przypadku egzekucji komorniczej na wynagrodzeniu za pracę istotnym jest fakt, że nie jest możliwe zajecie całego wynagrodzenia a osoba zadłużona ma prawo do zachowania części dochodów. Komornika ogranicza prawo stanowiące kwotę wolną od zajęcia komorniczego. Kwota ta zazwyczaj jest uzależniona od minimalnego wynagrodzenia za pracę. Jeśli jednak dłużnik zarabia więcej niż minimalna krajowa, komornik może poddać egzekucji połowę wynagrodzenia. Komornik sądowy może także dokonać egzekucji z nieruchomości lub ruchomości winnego oraz przeprowadzić licytację zajętego mienia. Szczególne uprawnienia pozwalają komornikowi wejść do mieszkania dłużnika nawet pod jego nieobecność. W trudnych sytuacjach w czasie czynności egzekucyjnych komornik może poprosić o pomoc policję, która ma zapewnić bezpieczeństwo jemu i osobom wykonującym egzekucję majątku.

Odpowiedzialność komornika

Warto jednak wiedzieć, że komornik zobowiązany jest do zachowania tajemnicy okoliczności prowadzonej sprawy. Co więcej, za ewentualne szkody wyrządzone podczas egzekucji ponosi całkowitą odpowiedzialność. Swoich czynności nie może wykonywać w dni wolne od pracy oraz w nocy. Wyjątek stanowi sytuacja w której uzyskał zgodę na prowadzenie czynności egzekucyjnych od prezesa sądu rejonowego. Mimo dużych uprawnień, komornik sądowy ograniczony jest prawem, a jego nie przestrzeganie może skutkować nawet dyscyplinarnym wydaleniem ze służby komorniczej, które wiąże się z zakazem wykonywania zawodu na okres pięciu lat.

Źródło: krakowkomorniksadowy.pl

Tags:

You Might also Like

Leave a Comment