LOADING

Type to search

Zasady obowiązujące w firmie

Firma

Zasady obowiązujące w firmie

Redakcja grudzień 21, 2017
Share

Niezależnie od tego czy jest to większa, czy też mała jednoosobowa firma, musi dostosować się do realiów rynkowych. Nie chodzi wyłącznie o specyfikę klientów w danej branży, ale chodzi także o ogólne zasady związane właśnie z funkcjonowaniem firmy jak również z prawem firmowym obowiązującym w naszym kraju. Tak naprawdę możemy wyróżnić sześć odrębnych zasad związanych z funkcjonowaniem owych firm. Do tych zasad należy zaliczyć regułę prawdziwości firmy, jedności firmy, ciągłości firmy, wyłączności, jawności oraz niezbywalności.

Prawdziwa firma na rynku

Zasada prawdziwości firmy jest związana z koniecznością podawania wszelkich danych, które muszą być zgodne z rzeczywistością. Wszelkie nieprawidłowości w tym względzie mogą być związane z nałożonymi karami. Jeden przedsiębiorca może działać pod jedną nazwą i od tej zasady nie ma odstępstwa, a jest to zasada jedności firmy. Zasada ciągłości polega na tym, że dany przedsiębiorca ma możliwość korzystania z dawnej nazwy firmy, która już nie istnieje, a która miała ugruntowaną pozycję na rynku. Była ona znana i ten fakt może być jak najbardziej wykorzystany w nowym podmiocie. Kolejna z zasad, czyli wyłączności firmy, związana jest z możliwością odróżnienia nazwy i działalności danego podmiotu od innych funkcjonujących w tym samym sektorze rynkowym. Nie można funkcjonować na bazie firmy o podobnej nazwie i podobnym sposobie działania.

Jawność firmy

Zasada jawności firmy jest związana z obowiązkiem jej wpisu do odpowiedniego rejestru. Nie można działać nie wpisując owej działalności w pewnych strukturach. Ostatnia z zasad, czyli zasada niezbywalności dotyczy tego, że nie może być ona zbyta. Jest ona tożsama z danym przedsiębiorcą i zasadniczo nie może być kojarzona z innym. Owe zasady to pewien ogół, który rządzi sektorem firm. W pewnych ramach można mówić o odstępstwach od tych zasad, ale są to sytuacje wyjątkowe, są to sytuacje, które należy postrzegać w sposób  indywidualny. To, co zostało podane powyżej, jest ogólnym spojrzeniem na działalność firm na naszym polskim rynku.

Tags:
Previous Article

You Might also Like

Leave a Comment