LOADING

Type to search

Pracownicze Plany Kapitałowe – obowiązki pracodawcy

Firma

Pracownicze Plany Kapitałowe – obowiązki pracodawcy

Redakcja kwiecień 17, 2019
Share

W lipcu 2019 roku zostaną uruchomione pierwsze Pracownicze Plany Kapitałowe. Obowiązek ich wdrożenia będzie miało blisko 3,6 tys. firm zatrudniających co najmniej 250 osób. Z czym wiąże się wprowadzenie programu PPK?

Pracownicze Plany Kapitałowe mają docelowo objąć większość firm w Polsce. Początkowo, 1 lipca 2019 roku, wdrożą je najwięksi przedsiębiorcy zatrudniający powyżej 250 pracowników. Oznacza to, że jeszcze w tym roku program PPK obejmie około 3,1 mln pracowników.

W następnej kolejności, 1 stycznia 2020 roku, obowiązek wdrożenia pracowniczych planów kapitałowych będą miały firmy zatrudniające od 50 do 249 pracowników. Od 1 lipca 2020 roku kapitałowe plany pracownicze obejmą przedsiębiorstwa z liczbą od 20 do 49 zatrudnionych, a jako ostatnie, bo dopiero od 1 stycznia 2021 roku, PPK wdrożą firmy zatrudniające mniej niż 20 pracowników.

Jak wprowadzić Pracowniczy Plan Kapitałowy w miejscu pracy?

Przez utworzenie PPK uważa się wybór – w porozumieniu z działającymi w przedsiębiorstwie związkami zawodowymi lub reprezentacją osób zatrudnionych – konkretnego oferenta Pracowniczych Planów Kapitałowych. Jest to podmiot, który – po podpisaniu umowy – będzie gromadził i zarządzał pieniędzmi uczestników  programu. Podmiot ten musi posiadać odpowiednią licencję i być zamieszczony w tzw. ewidencji PPK. Pracodawca ma do wyboru kilkanaście konkurujących ze sobą podmiotów finansowych.

Następnie na pracodawcy ciąży obowiązek zapisania do planu swoich pracowników w wieku od 18 do 55 lat. Rachunek PPK należy utworzyć każdemu zatrudnionemu, który bez względu na formę zatrudnienia opłaca obowiązkowe składki na ubezpieczenie rentowe i emerytalne. Poza pracownikami firmy w rozumieniu Kodeksu pracy, plany kapitałowe obejmą także m.in. osoby zatrudnione w oparciu o umowę zlecenie, umowę agencyjną czy zatrudnione przez agencje pracy tymczasowej. Osoby w przedziale wiekowym między 55 a 70 rokiem życia, by przystąpić do programu powinny złożyć odpowiedni wniosek.

Pracodawca powinien również dokonać odpowiednich wpłat na konto pracowników. Obowiązkowa składka pracodawcy wynosi 1,5 proc. wartości wynagrodzenia, a składka uczestnika PPK – 2 proc. z jego wynagrodzenia brutto. Oprócz tego można także wnosić składki dobrowolne.

Pracodawca wdrażający PPK powinien także obliczyć wysokość składek i w terminie przekazać je do podmiotu zarządzającego. Pokrywa on także koszty związane z naliczeniem i przekazaniem wpłat. Na tym obowiązki zatrudniających się kończą choć warto pamiętać, że w przypadku nowo zatrudnianych osób, trzeba je zapisać do planów kapitałowych.

Kto jest zwolniony z wprowadzenia kapitałowych planów pracowniczych?

Z obowiązku utworzenia PPK zwolnieni są przedsiębiorcy, którzy prowadzą Pracowniczy Program Emerytalny (PPE), do którego należy minimum 25 proc. zatrudnionych i którzy odprowadzają składki w wysokości co najmniej 3,5 proc. wynagrodzenia. Pracowniczych Planów Kapitałowych nie mają obowiązku wdrażać również mikro przedsiębiorcy zatrudniający mniej niż 10 pracowników, jeśli wszystkie osoby zatrudnione rezygnują z uczestnictwa w PPK. Więcej o pracowniczym planie kapitałowym dowiesz się na stronie https://www.pkotfi.pl/ppk-z-pko-tfi/.

Tags:

You Might also Like

Leave a Comment